Bu sayfayı yazdır

Adana Şubemizden Usulsüz Atamaya Tepki Özel

Sendikamız Adana Şubesi tarafından UÇMS Adana Şube Başkanı’nın CER Teslim Alma Müdürlüğüne atanması üzerine TCDD 6. Bölge Müdürlüğü önünde oturma eylemi yaparak protesto edildi.

Adana Şube Başkanımız Tonguç Özkan yaptığı açıklamada; Memur Sen Konfederasyonuna bağlı UÇMS’nin Adana Şube Başkanı Temur Ayhan Kılıç’ın defalarca hülle yolu ile TCDD’de Müdür ve Müdür Yardımcılığına atandığını söyledi. TCDD’de hizmet üreten demiryolu çalışanlarının unvan alabilmek için çeşitli sınavlara girdiğini belirten Özkan, Ayhan Kılıç’ın istediği unvan ve atamanın yapılmasından ötürü diğer çalışanların kuruma olan güvenini zedelediğini ifade etti. Açıklamada UÇMS'nin demiryollarının özelleştirmesinde ve tasfiyesinde hükümetle birlikte hareket ettiğini, optimizasyona adı altında sürgün uygulamalarına ses çıkarmadıklarını belirten Özkan, TCDD’yi sorumlu olmaya çağırdı.

Adana Şube Başkanımız Tonguç ÖZKAN tarafından okunan basın açıklaması aşağıdadır.

26.06.2014

BASINA ve KAMUOYUNA

        Çalışanların hak ve çıkarlarını korumada hükümet ve işveren karşısında sus-pus olan yandaş sendika Memur Sen Yöneticileri iş kariyer ve unvan olunca kendi kişisel menfaatleri için sınır tanımamaktadırlar. Sendikacılığı kariyer yapmak ve unvan almak olarak gören yandaş sendika UÇMS (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası) yöneticilerine son olarak Adana UÇMS Şube Başkanı Temur Ayhan KILIÇ eklenmiştir. Adana Loko Bakım Atelye Müdürlüğünde Depo Şefi olmasına rağmen yönetmeliklere aykırı şekilde Cer Kontrolörlüğüne ve değişik birçok ünvana yıllardır vekalet eden bu şahıs bunlar kendisine yetmezmiş gibi Şube Başkanlığı görevine geldikten sonra Sendikasını kendi hırs ve çıkarları için kullanarak ESKİŞEHİR Cer Teslim Alma Müdürlüğüne atanmıştır. Bundan önceki UÇMS şube başkanları ve yöneticilerinde yaptıkları gibi hülle yöntemi ile tekrar TCDD işyerlerinde Müdür ya da Müdür Yardımcılığına getirilecektir.

Buradan tüm kamuoyuna deklare ediyoruz. İlgili şahıs hülle yolu ile herhangi bir müdürlüğe atanırsa onun müdürlüğünü tanımayacağız. Malum şahsı kul hakkı yiyen, haksız ve hukuksuz unvan gaspı yapan kişi olarak her yer ve platformda teşhir edeceğiz. Alınteri ve emeği ile bu kurumda hizmet üreten demiryolu çalışanları unvan almak için görevde yükselme sınavları ve sınav sonrasında yurdun dört bir yanına giderek kendi düzenlerini bozma pahasına fedakalık yaparken ilgili şâhısa sipariş ile istediği yerde istediği ünvanın verilmesi biz çalışanların kuruma karşı olan güven ve adalet duygusunu da zedelemiştir.

Çalışanların temsilcisi ve Yetkili sendika olması ile övünen Yandaş sendika Memur Sen ve UÇMS;

-İmzaladıkları Toplu iş sözleşmesi ile memurları yıllık 123 TL.lik sefalet ücretlerine mahkum etmişlerdir.

—Demiryolunun Özelleştirilmesi ve Tasfiyesi sürecinde işverenle ortak hareket etmişlerdir.

—Optimizasyon adı altında yapılan sürgün uygulamalarına seslerini çıkartmamışlardır.

—Demiryolu çalışanlarının Anayasa, Yasa ve en son yayınlanan Başbakanlık genelgesine rağmen zorla fazla mesai yaptırılması konusunda işveren ile birlikte davranarak çalışanlar üzerinde baskı oluşturmuşlardır.

—Demiryolu çalışanlarını 1,50 Kuruşluk fazla çalışma ücreti ile angaryaya mahkum etmişlerdir.

        Ayrıca, Yandaş Sendika UÇMS Bölgemizdeki lojman tahsislerinde, kurs ve seminerlere gönderilen personel seçiminde, sosyal tesisler komitesinde görevlendirmelerde bölge yöneticileri üzerinde iktidar eli ile baskı uygulayarak kendi yandaşlarına ayrıcalık ve rant sağlamaktadırlar.

        İktidar yandaşı sarı sendika UÇMS, iktidar eli ile Yöneticiler üzerinde kurduğu baskı sonucu adeta kurumu yönetir hale gelmiş, bunun sonucu olarak kurum yöneticileri personel ve idari işlemlerde objektif davranamaz noktaya gelmişlerdir.

Bugüne kadar sendika olarak haksız idari işlemler ve demiryolu seyrüsefer emniyeti için kurum yöneticileri ile sürekli bir diyalog ile taleplerimiz ve çözüm önerilerimiz sunulmasına rağmen iradesini yandaş sendikanın aldığı tutuma göre belirleyen yöneticiler hiçbir talebimize olumlu karşılık vermemişlerdir. Son zamanlarda kamuoyuna da yansıyan Hemzemin Geçitlerde alınması gereken tedbirler ile ilgili somut, uygulanabilir talep ve önerilerimiz bile görmezden gelinmiş, görüşüyormuş ve yapıyormuş gibi davranıp pratikte hiçbir somut adım atılmamıştır.

Buradan bir kez daha TCDD yöneticilerine sesleniyoruz. 158 yıllık mesleki birikim ve tecrübesi ile oluşan demiryolu kültürünü yok eden, çalışanlar arasında güven duygusunu zedeleyen, çalışanların kuruma karşı saygınlığını azaltan, demiryolu çalışanları ve vatandaşlarımızın can güvenliği açısından hayati olan konularda yönlendirme ile karar vermeyin. Aksi Taktirde bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada sendikamız bu uygulamalara karşı fiili ve meşru her türlü direnme, grev, eylem ve etkinliği pratiğe geçirmekten geri durmayacak her platformda bu uygulamaların takipçisi olacaktır.

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz, Yaşasın BTS, Yaşasın KESK

Okunma 3564 defa
Öğeyi Oyla
(2 oy)
Kategori Adana