İstanbul 1 Nolu Şubemizce Çerkezköy'de Basın Açıklaması Yapıldı!

  • Salı, May 17 2016
  • yazı boyutu yazı boyutunu küçült Yazı boyutu büyüt

Sendikamız İstanbul 1 Nolu Şubesi tarafından Halkalı-Kapıkule-Çerkezköy arasındaki yolcu trenlerinin işletilmemesi, Çerkezköy Lojistik Şefliğinde yaşanan bazı usulsüzlükler, üyemize yapılan haksız uygulamaları ve kurumda yaşanan diğer uygulamalar hakkında basın açıklaması yapıldı.

Sendikamız İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Ersin Albuz tarafından yapılan açıklama aşağıdadır.

BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli Çerkezköy halkı, değerli basın emekçileri,
KESK’e bağlı ulaştırma işkolunda örgütlü BTS (Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası) olarak bugün Kurumumuzda yaşanan bazı yanlış uygulamalar, Halkalı-Kapıkule-Çerkezköy arasındaki yolcu trenlerinin işletilmemesi, Çerkezköy Lojistik Şefliğinde yaşanan bazı usulsüzlükler ve bununla ilgili olarak üyemize yapılan haksız uygulamaları sizlerle paylaşmak için toplanmış bulunmaktayız.

Değerli basın emekçileri,
1991 yılında kurulan sendikamız BTS, kurulduğu tarihten bu yana çalışanlarımızın hak ve çıkarlarını korumaktadır. Öte yandan halkımızın vergileriyle ayakta duran Kurumların kimsenin malı olmadığı ve her birimiyle kamuya ait olduğu bilinciyle de Kuruma sahip çıkmayı kendisine görev bilmiştir. Yöneticilerin kurumların her kuruş parasını bu ülkenin ve kurumların gelişmesi için harcadığının, yöneticilik görevlerini Yasal İdare İlkesi gereği mevzuat dışına çıkmadan gerçekleştirmelerinin de takipçisi de gene BTS olmuştur.

TCDD Çerkezköy Lojistik şefliğinde “Puantör” olarak Devlet Memurluğu görevini yürüten Sendikamız üyesi Veli BAYIR Çerkezköy Lojistik Şefliğinde yürütülen taşıma ve lojistik işlerinde yapılan yolsuzlukların had safhaya çıkması üzerine, kuruma sahip çıkmak adına sendikal refleksimizi göstermiş ve kurum yetkililerine gerekli uyarıları yapmıştır. Buna karşılık olarak Kurum, konuyu aydınlatmak üzere çalışmadığı gibi üyemizi de sürgün etmiştir. Bu keyfi uygulamalar üzerine söz konusu yolsuzluklar adli makamlara bildirmiştir.

Ne yazık ki Kurum soruşturmasında usulsüzlüğü ihbar eden üyemizi sorumluluk bilincinden ödüllendirmek yerine, anlaşılamaz bir şekilde adeta usulsüzlüğü yapanları korurcasına üyemiz Veli Bayır Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü’ne sürgüne göndermiştir. Hatta sürgüne gönderilmesi yetmemiş “PUANTÖR olan unvanı da “İtfaiye Eri” olarak değiştirilmiştir. Üyemizin yolsuzlukları ortaya çıkardığı için tenzili rütbeye uğraması ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanundaki koruyucu hükümler dikkate alınmaksızın sürgüne gönderilmesi ne sendikal mücadelemizi, ne de usulsüzlüklere karşı mücadelemizi engellemeyecektir.

Bu süreç içinde, Çerkezköy Lojistik Şefliği’nde yük taşıma işlerinde yapılan yolsuzluklarla ilgili olarak üyemizin şikayeti üzerine Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Soruşturma Numarası:2016/37 sayılı ve Soruşturma Numarası:2016/1323 numaralı Hazırlık Soruşturması ile adli soruşturma başlatılmıştır.

AKP hükümeti göreve geldiği günden bu yana, ülkemiz ulaşım politikaları, ülkemiz ihtiyaçları üzerinden değil uluslararası sermayenin 1996 ve 2000’li yıllarda hazırlanan Booz-Allen Hamilton ve CANAC raporları doğrultusunda belirlenmiş ve belirlenmeye de devam edilmektedir.

1 Mayıs 2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren yürürlüğe giren 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi (ÖZELLEŞTİRİLMESİ) Hakkındaki Kanun ile Booz-Allen Hamilton ve CANAC raporlarının yasal alt yapısı da artık hazırlanmıştır. Buna göre vitrin projelerin (Hızlı tren, Marmaray) ön plana çıkartılarak, Kurumun zaman içinde sermayeye peşkeş çekilmesi hedeftedir. 3 yıldan beri kapalı olan Gebze-Halkalı arası, Sivas-Samsun hattı, İstanbul-Kapıkule arası bunun göstergesidir.

Bu bölgenin uzun yıllardan beri ulaşım ihtiyacının büyük bir bölümünü gideren Trakya hattında, 1 Mart 2013 tarihinden itibaren hat yenileme gerekçesi ile Halkalı-Çerkezköy bölümü (80 Km) kapatılmış, Marmaray projesi içinde olan Halkalı-Sirkeci (24 Km) bölümü de henüz açılmamıştır. Buradaki çalışmalarda da çok sayıda soruşturulmaya açık ihaleler mevcuttur. Demiryolu alt ve üst yapı yenileme çalışmaları, haberleşme, kamere izleme sistemlerinin tedariki vb. inşai faaliyetler yükleniciler eli ile yapılmaktadır. Birçok ihale şartnamesinin ihtiyaca uygunluğu denetlenmemekte, bunun sonucunda işe başlandıktan sonra firmalara yeni kazanç kalemleri açılmaktadır.

Birçok yapım işinde, ihaleye konu işler tamamlanmadan eksik olarak geçici kabulleri yapılmaktadır. Bu hususlarda TCDD Teftiş Kurulu tarafından soruşturmalar açılmakta ve halen devam etmektedir. Üç yılı aşkındır hattın ulaşıma açılmamış olması, ihale işlemlerinin mevzuata ve ihtiyaçlara uygun planlanmadığının bir göstergesidir.

Değerli basın,
Sendikal mücadelemiz, ülke kaynaklarının birilerine peşkeş çekildiği, ulaşım politikalarının ülke ihtiyaçlarına yönelik planlandığı ve uygulandığı güne kadar yılmadan devam edecektir.

Okunma 1554 defa
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Kategori İstanbul 1 Nolu

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

FOTOĞRAFLARLA B|T|S|29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye Olanlar için)

29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye olmayanlar için)

 12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ | ÜYELERİMİZ İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK TIKLAYINIZ

12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ |  ÜYE OLMAYANLAR İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

BTS KADIN KOMİSYONU'NDAN

BT|S| YAYINLAR