DHMİ'de Fazla Çalıştırmaya Karşı Açtığımız Davada Danıştay "Fazla Mesai Yaptırılamaz" Dedi.

  • Cuma, Nis 15 2016
  • yazı boyutu yazı boyutunu küçült Yazı boyutu büyüt

DHMİ Malatya Havalimanı Müdürlüğünde ARFF Memuru olarak çalışmakta olan Sendikamız üyesi Necati Zengin tarafından fazla mesai yaptırılmaması isteğiyle işyerine yaptığı başvurunun reddi üzerine bu işlemin iptali talebiyle sendikamız tarafından Malatya İdare Mahkemesine açılan davada mahkemenin kurumun işlemini iptal etmesi üzerine bu kararı temyiz eden DHMİ Genel Müdürlüğünün temyiz talebi Danıştay 5.Dairesi tarafından reddedilmiştir.

Sendikamız tarafından Malatya İdare Mahkemesine açılan davada; fazla mesai yaptırılmaması talebiyle işyerine yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğu, çalışmanın zorunlu istisnai hallerde yaptırılabileceği, süreklilik arz etmesinin mümkün olmadığı, dinlenme hakkının ihlal edildiği belirtilerek bu işlemin iptali istenmişti.

Malatya İdare Mahkemesi tarafından verilen kararla;

"fazla çalışmanın zorunlu ve istisnai hallerde yaptırılması mümkün olduğu halde devamlı şekilde fazla çalışmaya tabi tutulmak suretiyle Anayasa ile koruma altına alınan ve manevi varlığının gelişmesi, beden ve ruh sağlığının korunması ve dinleme hakkının ihlal edildiği sonucuna varıldığından, tarafına fazla mesai yaptırılmaması talebiyle yaptığı başvurunun reddi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır."

denilmiştir.

Malatya İdare Mahkemesinin bu kararı üzerine DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından temyizen incelenerek bozulması ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay'a yaptıkları başvuru sonrası Danıştay 5.Dairesi tarafından; temyiz dilekçesinde ileri sürülen hususların Malatya İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın yürütmesinin durdurulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.

Okunma 1232 defa
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Kategori Hukuk Haberlerİ

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye Olanlar için)

29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye olmayanlar için)

 12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ | ÜYELERİMİZ İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK TIKLAYINIZ

12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ |  ÜYE OLMAYANLAR İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

BTS KADIN KOMİSYONU'NDAN

BT|S| YAYINLAR